Styret

Tillitsvalgte i VSHL – fra årsmøtet 2015

Styret

 

Leder

Jan Eilert Jaatun

Sekretær

Ole M. Granum

Kasserer

Ole Jacob Stenberg

Tidsskriftstyre

 

Leder

Jan Eilert Jaatun

Medl.

Terje Tandsether

Medl.

Rune Hårstadsveen

Varamedl.

Vegar Nohr