Abonnement

Medlemskontingenten (abonnementsavgift) er kr. 300 pr år.

Utland

Innmelding skjer via epost, se Kontakt.