Organisasjon

Styre

Leder: Jan Eilert Jaatun, Ottestad
Sekretær: Mette Engeskog Nordengen, Gjøvik
Kasserer: Ole Jacob Stenberg, Bøverbru

Redaksjonskomite

Jan Eilert Jaatun
Terje Tandsether
Rune Hårstadsveen
Varamann: Frank Ødegaard