Tidsskriftet

Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift

Vestoppland Slektshistorielag utgir eget tidsskrift 4 ganger i året, hver på 80 sider. Her kan du finne artikler om slektsgransking, etterlysninger og andre nyttige ting som kan ha interesse for slektsgranskere finnes også.
Dette inneholder bl.a. artikler om slekter, kirkehistorie, skifter fra området, informasjon om slektsgransking, spørsmål og svar, lagsnytt.
Tidsskriftet koster kr 75,- i løssalg, mens medlemmene mottar tidsskriftet gratis. Tidligere utgitte tidsskrift kan kjøpes (noen er utsolgt).
Trykk på denne lenken for register – vshtreg.
Du kan kontakte tidsskriftet på e-post til tidsskriftet@vshl.no

Annonsepriser

Priser for annonser i tidsskriftet:

Side

1. gang

2. gang

1/2 side

kr. 200,-

kr. 600,-

1/1 side

kr. 400,-

kr. 1200,-

Bakside

kr. 600,-

kr. 2000,-


Adresse:   
Vestoppland Slektshistorielag
Postboks 266
2803 GJØVIK