Annonser

Priser for annonser i tidsskriftet er:

1/2 side: kr. 200

1/1 side: kr. 400

Bakside: kr. 600