Tidligere utgaver

Tidsskriftet har vært utgitt siden 1983 med 4 hefter i de fleste år.

Nesten alle hefter kan kjøpes, ta kontant.

Innholdsfortegnelse 1983-2018
Kronologisk innholdsfortegnelse for årgangene 1983 – 2018, i PDF-format, kan lastes ned her.

Personregister
Et register med 21000 personer nevnt i heftene for 1983-1988, i PDF-format, kan lastes ned her.

Det samme registeret i databaseform, sammen med noen lenker til annet stoff, finnes her.
Om bruk av Java-databaser – MED GRØNN KULE – på PC eller Mac, se her.

Gamle hefter på nett
Her vil det etter hvert komme innhold fra eldre utgaver av tidsskriftet.
Vi starter med 1984 hefte 2 (21 MByte).
Bruk f.eks Ctrl-F for å søke i teksten.