Gamle utgaver

Tidsskriftet har vært utgitt siden 1983 med 4 hefter i de fleste år.

Nesten alle hefter kan kjøpes, ta kontant.

En database med 21000 personer nevnt i heftene for 1984-1988, sammen med noen lenker til annet stoff finnes her.

Her vil det etter hvert komme innhold fra eldre utgaver av tidsskriftet.