Innsending av artikler

Har du skrevet noe om slekt på Vestoppland, eller andre steder, som kan være av interesse for lesere med slekt på Vestoppland?

Du er hjertelig velkommen til å bidra med stoff til tidsskriftet. Det kan være en kort artikkel eller et lengre dokument som publiseres i flere deler.

Ta kontakt!  

Kontakt oss