Om VSHL

Vestoppland Slektshistorielag (VSHL) ble stiftet i 1983. Navnet Vestoppland stammer fra den tiden vi hadde Opplandene. Først var distriktet som nå omfatter Oppland og Hedmark delt inn i Christians amt og Hedemarkens amt. Dette distriktet ble senere fylkene Oppland og Hedmark.